Fiscal

Els serveis prestats per aquesta àrea inclouen els serveis relacionats directament amb els tributs així com els vinculats a l'àrea mercantil i comptable, Gestió de RRHH i Assessorament legal, tot això encaminat a cobrir la totalitat de necessitats dels clients.

Laboral

Proporcionem serveis personalitzats pel que fa a assessoria laboral i de RRHH, com són la gestió integra documental, tramitació íntegra de relacions laborals, finalitzacions contractuals, anàlisi exhaustiva de convenis col·lectius, assessorament en modalitats de contractuals i bonificacions

Immobiliària

Assessorament en compravendes de tota classe immobles, lloguers de vacances i gestió

Gestió d'assegurances

Assessorament d'assegurances.

Teléfono

971582324