Nadal Consultors és un despatx de serveis professionals en les àrees Assessoria Fiscal i Tributària, Laboral i Comptable. Assessorament en gestió d'assegurances i immobiliaria.

Assessoria Fiscal

Els serveis prestats per aquesta àrea inclouen els serveis relacionats directament amb els tributs, així com els vinculats a l'àrea mercantil i comptable i Assessorament legal, tot això encaminat a cobrir la totalitat de necessitats dels clients.

Assessoria Laboral

Proporcionem serveis personalitzats pel que fa a assessoria laboral i de RRHH, com són la gestió integra documental, tramitació íntegra de relacions laborals, finalitzacions contractuals, anàlisi exhaustiva de convenis col·lectius, assessorament en modalitats de contractuals i bonificacions.

Immobiliària i gestió d'assegurances

Assessorament en compra-vendes de tota mena immobles, lloguers de vacances i gestió i assessorament de d'assegurances.

Teléfono

971582324